Acteur?

‘En ben je dan opgeleid als acteur?’ vraagt een student voordat de rollenspellen zullen starten.

‘Ik ben opgeleid als trainingsacteur, een acteur in leersituaties. Ik ben dus opgeleid om in de gaten te blijven houden dat jij blijft leren. Dat betekent dat ik continue probeer in te schatten of ik er nog een tandje bij moet doen om je te laten leren of juist een tandje terug te schakelen om je nog te kunnen laten leren.’

Instemmend geknik… We kunnen beginnen…