Privacyverklaring

Tanja Verheijen interActeren – Privacyverklaring 

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.tanjaverheijen.nl! Bij nadere interesse neem je contact met mij op via het contactformulier, e-mail of telefonisch. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Wat gebeurt er met welke gegevens?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Tanja Verheijen interActeren’, worden je persoonsgegevens verwerkt: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik met als doel contact met je op te nemen, contact te kunnen onderhouden en mijn diensten te kunnen leveren.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– Bank, vanwege de verwerking van betalingen.
– Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens.
– Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaren en beveiligen

Je gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk om mijn diensten te kunnen leveren. Sowieso niet langer dan twee jaar na het laatste contact om een te leveren dienst. Als onderneming ben ik echter wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Daarnaast neem ik de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden alleen op mijn computer bewaard, welke passend is beveiligd.

Vragen of opmerkingen over je gegevens?

Mocht je vragen hebben over de gegevens die ik van jou in bezit heb, deze gewijzigd of verwijderd willen hebben, neem dan contact met mij op via info@tanjaverheijen.nl en ik maak het voor je in orde. Mocht je er dan alsnog aanleiding toe zien, dan heb je nog de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tanja Verheijen interActeren
info@tanjaverheijen.nl
06-51473985
KvK: 68658303
Heerhugowaard

Versie 24 mei 2018